Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar kwalitatieve en betaalbare vleesproducten, vraagt onze aarde een nieuwe, integraal-duurzame en diervriendelijke manier om te produceren. Minder Vlees producten vormen een nieuwe parallelle ontwikkeling hierin. Nauwe samenwerking tussen boer, slager en handelspartner is hiervoor een eerste vereiste. Bij Chateau Viande willen we namelijk een zo kort mogelijke keten inrichten van boer naar slager naar retailer en vice versa. Dit is een nieuwe vorm van samenwerking, waarbij nauwkeurig op elkaar wordt afgestemd.

Eén van de doelen die we hierbij hebben gesteld, is het hele dier in onze producten te verwerken, waardoor er minder dieren nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid product. Deze optimale vierkante verwaarding is belangrijk voor een betere voedselbalans en is daarmee beter voor milieu, dier en mens. Onze kipschnitzels en kipburgers in diverse smaken zijn hier een mooi voorbeeld van.

Beter voor milieu, dier en mens

Beter voor het milieu

Binnen de korte keten houden we een voortdurende focus op het vermijden van onnodig afval maar ook van onnodig tijdverlies. Het bundelen van logistiek minimaliseert het aantal korte transportritten. Daarnaast levert een korte keten minder transport en dus minder uitstoot op en is daarmee beter voor het milieu.

De locatie in Utrecht heeft zijn energiebehoefte belangrijk verminderd door het installeren van zonnepanelen. Ook onze nieuwe machines in Utrecht en in Soest zijn dermate energiezuinig dat ze passen binnen onze visie.

Een ander speerpunt in ons milieubeleid is het minimaliseren van food- en verpakking waste. Samen met onze relaties stellen we alles in het werk om verspilling, snijd- en productieverliezen zoveel mogelijk te beperken.

Beter voor het dier

Een belangrijke eigenschap van de korte keten, die we bij Chateau Viande voor ogen hebben, is dat het dier van geboorte tot slacht zoveel mogelijk op één locatie verblijft. Dit zorgt ervoor dat de dieren minder stress ervaren. Dit komt niet alleen de kwaliteit van het leven van de dieren zelf ten goede maar ook de kwaliteit van het vlees.

Een goed voorbeeld hiervan is De Kloeke Kip. Met Kuijpers Kip werkt Chateau Viande aan producten van integraal duurzaam kippenvlees.

Beter voor de mens

Het uiteindelijke product ontwikkelen we op basis van consumententrends en toepassingswensen. Het product moet vooral lekker en betaalbaar zijn met gebruikmaking van integraal duurzame grondstoffen. Onze productinnovaties zijn gebaseerd op zo min mogelijk toevoegingen. Dit kan alleen een geslaagd product opleveren bij dagverse productie en uitlevering. Logistiek en innovatie komen hier prachtig samen.

Om onze producten betaalbaar te houden zoekt Chateau Viande samen met de korte-ketenpartners naar efficiënte en diervriendelijke productiewijzen. Dit zorgt voor verantwoord en lekker eten voor elk moment, zowel thuis als buiten de deur, tegen een acceptabele prijs.