Duurzaam & efficiënt

Chateau Viande werkt nauw samen met boeren. Daar zijn we trots op want zij leveren een grote bijdrage aan verbeterde duurzaamheid. De ‘Food-naar-Feed-omzetting’ verloopt efficiënt en zorgt voor continuïteit. Dit is belangrijk voor de komende generaties, aangezien we voor de lange termijn willen zakendoen. Investeringen en conceptkosten kunnen worden terugverdiend en zodoende blijven er ook middelen over om continue te blijven verbeteren.

De kloeke kip creëert waarde op alle vlakken

Gebaseerd op de visie ‘Lekker Eten Voor Iedereen’ heeft de familie Kuijpers in Grubbenvorst een wereldwijd uniek, duurzaam concept voor kipproductie ontwikkeld. Centraal hierin staat de juiste balans tussen milieu, dier en mens. Dit concept is op de markt gebracht onder de naam ‘De Kloeke Kip’.

In tegenstelling tot andere duurzame kipconcepten is hierbij aandacht voor alle duurzaamheidsaspecten, welzijn van dieren en economie. Dit betekent een perfect stalklimaat, een optimaal welzijn voor de dieren, een lage ecologische footprint, volledige milieuzorg voor mens en dier en een scherp oog voor de totale kostprijs.

De basis van dit concept is een zeer korte integrale duurzame keten. Vanaf de geboorte tot en met de slacht verblijft de kip

Beter voor het milieu, want:

 • Er is geen (of minder) transport nodig, dus minder CO2-uitstoot van transportmiddelen.
 • De stal gebruikt geen enkele fossiele energie door:
  • Een hypermodern warmte terugwinnings-systeem waarbij zelfs de ‘familiewarmte’ van de oudere kip wordt teruggewonnen
  • X vierkante meter aan zonnecollectoren
 • Een emissiearm systeem in de stallen beperkt geur, ammoniak kiemen en fijnstof tot een minimum.
 • De CO2-voetprint wordt verder verlaagd door efficiënter gebruik van grondstoffen.
 • De betere leefomstandigheden zorgen voor betere voedselconversie.
 • In samenwerking met andere ondernemers is er veel aandacht voor recycling en hergebruik van grondstoffen.

Beter voor het dier, want:

 • De kuikens worden geboren in de stal en krijgen direct de beschikking over drinken en voer.
 • Hierdoor krijgt de kip meteen een goede basis voor een gezond en sterk leven.
 • De leefomstandigheden in de stal zijn gezond door een optimale klimaatregeling.
 • De kip ervaart minder stress door geen (of minder) transport.
 • De kip ervaart minder stress door voldoende leefruimte, ideale lichtomstandigheden (in samenwerking met Philips) en een hoog veiligheidsgevoel door de hoogte van de stal appartementen.
 • Goed uitgebalanceerde, natuurlijke voeding zorgt voor gezondere kippen.
 • Er wordt geen antibiotica toegepast.

Beter voor de mens, want:

 • Minder stress voor de kip betekent ook een betere kwaliteit van het vlees.
 • Gezondere kippen, zonder gebruik van antibiotica, zijn gezonder voor de mens.
 • De korte keten werkt kostenbesparend met betaalbaar kippenvlees voor iedereen als resultaat.
 • Minder milieu-belasting levert de mens uiteindelijk ook winst op.

Uniek stalconcept

De familie Kuijpers heeft een duurzaam en uniek stalconcept ontwikkeld voor kipproductie. De stal heeft geen gasaansluiting of andere brandstof nodig. De stal wordt namelijk verwarmd met ‘familiewarmte’. De warmte die de kip afgeeft wordt opgevangen, gewassen en gebruikt als warmtebron. Via de luchtwasser wordt deze gerecycled en hergebruikt.

Daarnaast wordt rekening gehouden met voldoende leefruimte, perfecte lichtomstandigheden (hiervoor wordt nauw samengewerkt met Signify, voorheen Philips), en een hoog veiligheidsgevoel door de hoogte van de stal appartementen. Verder zijn de stallen uitgerust met rookdetectiesystemen, zodat bij rookontwikkeling direct kan worden ingegrepen. Met het nevelblussysteem wordt een beginnende brand direct gesmoord.

Herkenbaar voor de consument

De duurzaam geproduceerde kip is op de markt gebracht onder de naam De Kloeke Kip. Via allerlei communicatiekanalen zal de consument kennis maken met deze heerlijke kipproducten, die beter zijn voor milieu, dier en mens. Alle producten waarin De Kloeke Kip is verwerkt, zijn herkenbaar aan een duidelijk beeldmerk.